Ingrid Prikken Advies

Aandacht voor betrokkenheid

Profiel

Ik ben Ingrid Prikken, een enthousiaste en maatschappelijk betrokken consultant met vijftien jaar ervaring in de publieke en private sector op het gebied van procesbegeleiding, programma- en projectmanagement, kwalitatief onderzoek en training. Ik ontwikkel en begeleid participatieprocessen. Een goed proces is essentieel om bewoners, patiënten, medewerkers, ondernemers of andere belanghebbenden op een betekenisvolle manier te betrekken bij beleidsvorming, het maken van concrete plannen en de uitvoering ervan. Als ervaren procesbegeleider faciliteer ik groepsprocessen op een creatieve en inclusieve manier, on- en offline. Lees verder.

Meer weten of een afspraak maken?