Op donderdag 29 april kun je meedoen aan de gratis Online Inspiratiesessie Burgerfora: goed idee voor participatie bij klimaatbeleid? Meld je hier aan.

“Burgerfora kunnen op nationaal, regionaal en lokaal niveau een passende manier zijn om samen met inwoners te komen tot klimaat- en energiebeleid in de jaren voor ons. De dialoog tussen deelnemers aan een burgerforum kan bijdragen aan grotere betrokkenheid en kan leiden tot rijkere oplossingen waar veel burgers zich meer eigenaar van voelen, zelfs als het gaat om vraagstukken waarbij de belangen in onze samenleving op het eerste gezicht ver uiteen liggen en onverenigbaar lijken. Het goed organiseren van een burgerforum is echter een complexe onderneming, die doordacht aangepakt moet worden. Alleen dan kan het burgerforum tot grotere betrokkenheid en vertrouwen leiden.” – Commissie Brenninkmeijer

Betrokkenheid van burgers bij klimaatbeleid

Vorige maand publiceerde de adviescommissie onder leiding van Alex Brenninkmeijer haar rapport over het belang van betrokkenheid van de samenleving bij het klimaatbeleid. De focus ligt daarbij op de rol van burgerfora. In Nederland is nog relatief weinig ervaring met deze vorm van participatieve besluitvorming. Dat is natuurlijk geen reden om er niet aan te beginnen. Integendeel. Iedereen zal geraakt worden door het klimaatbeleid, dus het is van belang dat bewoners hierbij worden betrokken.

Wat is een burgerforum?

Maar, wat is dat eigenlijk, een burgerforum? Hoe kan dit een nuttige en haalbare vorm van burgerparticipatie zijn op het gebied van klimaat en energie? Hoe geef je een burgerforum vorm op lokaal of regionaal niveau? Hoe organiseer je dit? Aan welke randvoorwaarden moet een burgerforum voldoen om effectief te kunnen zijn? Welke resultaten kun je er mee behalen?

Laat je inspireren

We nemen je mee in de ins en outs van burgerfora tijdens deze online inspiratiesessie op donderdag 29 april. Bij wijze van introductie bieden we deze sessie eenmalig gratis aan.

Waarom meedoen?

  • Je krijgt inzichten over wat een burgerforum is en hoe het in zijn werk gaat
  • Je leert over de randvoorwaarden voor een succesvol burgerforum
  • Je doet inspiratie op aan de hand van praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland
  • Je gaat aan de slag met een concreet vraagstuk (van jezelf): is een burgerforum geschikt?

Voor wie?

Professionals die aan de slag zijn of gaan met burgerparticipatie rondom klimaat en energie of andere complexe thema’s en meer willen weten over wat een burgerforum is en hoe je dit kunt organiseren.

Meedoen?

Aanmelden kan hier (t/m dinsdag 27 april). Na aanmelding ontvang je inloggegevens voor de online sessie.

Over de trainers:


		Afbeelding van Inspiratiesessie Burgerfora: goed idee voor participatie bij klimaatbeleid?

Ingrid is een ervaren procesbegeleider, participatiestrateeg en trainer. Zij ontwerpt en faciliteert participatieprocessen met bewoners, cliënten, ondernemers en andere stakeholders voor overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ze is betrokken geweest bij tal van innovatieve participatieprojecten en democratische vernieuwing in binnen- en buitenland.

Remco heeft jarenlang in het Verenigd Koninkrijk gewerkt aan innovatieve processen om burgers en belanghebbenden bij besluitvorming te betrekken. Hij heeft recent meegewerkt aan (online) burgerfora over klimaat in Schotland en Jersey. In Nederland maakt hij deel uit van het programmateam van de G1000Landbouw, een groot landelijk burgerberaad in voorbereiding.